Důležité vlastnosti brzdového bubnu

Pro správnou funkčnost brzdového bubnu jsou důležité tyto vlastnosti:

1) Správné složení tavby ze kterého se odlévají bubny a správný poměr příměsí, které pak vylepšují vlastnosti bubnu při provozu brzd při vysokých teplotách. Tím pádem nedochází k deformaci (ovalitě) a praskání bubnu.

2) Pro daný typ brzdy musí mít buben správnou sílu, tj. předepsanou hmotnost bubnu od výrobce vozidla. Levnější bubny mají nižší hmotnost, tím pádem buben pracuje při brzdění při vyšší teplotě a dochází k jeho deformaci a praskání nebo k přehřívání brzdového obložení. Výsledkem toho všeho je vadnutí brzd a zvyšující se riziko používání takových bubnů.